Kutseeksamid 2024 kevadel

Abipagar, tase 3

K 05.06.2024  Tallinna Teeninduskool 

N 06.06.2024 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus  Narva õppekoht  

T 11.06.2024 Rakvere Ametikool  

Pagar, tase 4

N 23.05.2024 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva õppekoht

E 03.06.2024 Tartu Rakenduslik Kolledž

T 04.06.2024  Tartu Rakenduslik Kolledž 

Kondiiter, tase 4

K 29.05.2024 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

K 29.05.2024 Tallinna Teeninduskool 

N 30.05.2024 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

N 30.05.2024 Tallinna Teeninduskool 

R 31.05.2024 Tallinna Teeninduskool

T 04.06.2024  Tallinna Teeninduskool 

K 05.06.2024  Tartu Rakenduslik Kolledž  

N 06.06.2024 Tartu Rakenduslik Kolledž 

N 06.06.2024 Kuressaare Ametikool 

N 06.06.2024 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Jõhvi õppekoht 

R 07.06.2024 Tartu Rakenduslik Kolledž  

R 07.06.2024 Kuressaare Ametikool 

R 07.06.2024 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Jõhvi õppekoht 

T 11.06.2024 Rakvere Ametikool  

Kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemiseks sisestab kutseõppeasutus vajalikud andmed Kutsekoja e- halduskeskkonnas.

Töömaailmast kutse taotleja esitab vajalikud dokumendid  vähemalt 1 kuu enne kutseeksami toimumist Merle Truupõld  e-postile merle.truupold@voco.ee

Tagasi