Leivaliit on 1989. aastal loodud organisatsioon, mis koondab enda alla Eesti pagaritoodete tootjaid  ja nende koostööpartnereid. Lisaks pagari- ja kondiitritööstuste arengu jälgimisele ning suunamisele on meie eesmärgiks ka oma liikmete esindamine suhetes riigi ja teiste osapooltega. Koos Leivaliiduga suudame tootjate ühiste huvide eest paremini seista.

Liikmemaksu arvestamise kord:

Ettevõtte aastakäive, eurodesliikmemaks €/aastas
kuni 500 000200
500 001-1 000 000300
1 000 001-2 000 000400
2 000 001-5 000 000600
5 000 001-10 000 000800
üle 10 000 0001000
Erialaselts/ kool/ teadusasutus200
Toetajaliige200