Kutseeksamid 2024 talvel

Abipagar, tase 3

T 30.01 Tartu Rakenduslik Kolledž

Kondiiter, tase 4

N 25.01 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Pagar, tase 4

N 01.02 Kuressaare Ametikool

Vanemkondiiter, tase 5

K 07.02 Tartu Rakenduslik Kolledž

Vanempagar, tase 5

K 07.02 Tartu Rakenduslik Kolledž

Kondiiter, tase 4

R 16.02 Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemiseks sisestab kutseõppeasutus vajalikud andmed Kutsekoja e- halduskeskkonnas.

Töömaailmast kutse taotleja esitab vajalikud dokumendid  vähemalt 1 kuu enne kutseeksami toimumist Merle Truupõld  e-postile merle.truupold@voco.ee

Tagasi