Kutse taotlejatel ja kutsekoolide kontaktisikutel palume pöörduda seoses kutseeksamitega
Merle Truupõllu poole kirjutades merle.truupold@khk.ee.