Abipagar, tase 3 

Tartu Rakenduslik Kolledž

T 31.01.2023 kell 9

Vanemkondiiter, tase 5 

Tartu Rakenduslik Kolledž

R 3.02.2023 kell 9

Pagar, tase 4  

Kuressaare Ametikool

R 3.02.2023 kell 9

Pagar, tase 4  

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

N 9.02.2023 kell 9

Kondiiter, tase 4 

Haapsalu Kutsehariduskeskus

R 17.02.2023 kell 10

Kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemiseks sisestab kutseõppeasutus vajalikud andmed Kutsekoja e-halduskeskkonnas.

Töömaailmast kutse taotleja esitab vajalikud dokumendid 1 kuu enne kutseeksami toimumist Merle Truupõllu  e-postile  merle.truupold@voco.ee

Tagasi