16.03.2021 avaldas Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli toitlustuse- ja kodumajanduse erialade juhtivõpetaja Katrin Rand soovi, et kool saaks Eesti Leivaliidu poolt tunnustatud kondiitrite kutseeksamikeskuseks.   
31.05.2021 külastasid kooli ELL kutsekomisjoni liikmed Janno Semidor ja Meelis Pärn.   
07.06.2021 langetas ELL kutsekomisjoni  positiivse otsuse, millega kinnitati, et  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on kondiitrite kutseeksamikeskus.  

31.05.2021 esitas Haapsalu Kutsehariduskeskuse turismi-, toitlustus- ja majutusosakonna juhataja Enna Kallasvee avalduse sooviga taotleda pagari ja kondiitri kutseeksamikeskuse staatust.  
14.06. 2021  külastasid kooli  ELL kutsekomisjoni liikmed Janno Semidor ja Ülle Parbo.   17.06.2021 langetas ELL kutsekomisjoni  positiivse otsuse, millega kinnitati, et Haapsalu Kutsehariduskeskus on pagarite ja kondiitrite kutseeksamikeskus.

Nüüd on Eestis 11  Eesti Leivaliidu poolt tunnustanud pagari ja kondiitri kutseeksamikeskust.

Tagasi