Pagarite I,II ja kondiitrite I,II taseme kutseeksamid toimuvad 24. märtsil 2009 Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli 1A algusega kell 11.00.

Kutsetunnistuse eesmärk on korrastada pagari ja kondiitri erialade tööd andes nii töövõtjale kui ka -andjale kindluse kvalifikatsioonile vastavate oskuste ja teadmiste kohta. Töötajale on see samas ka tõestuseks, et tema oskused ja teadmised vastavad Euroopa Liidu kutsestandardile. Tööandjale annab kutsetunnistus võimaluse juurutada kutse tasemega seotud töötasustamise korra.

Kutsetunnistuse lisa kuulub Europassi juurde. Europass on Euroopa Liidus kokku lepitud dokumentide kogum, kuhu kuuluvad töötaja oskuste kirjeldus, keeleoskuse tase ning ühe osana ka Leivaliidu poolt omistatav kutsetunnistus.

Kutseomistamise dokumentidega saab tutvuda siin.

Lähem info:
Arnold Kimber
Eesti Leivaliidu tegevdirektor
52 28 805

Tagasi