Pagarite I,II ja kondiitrite I,II taseme kutseeksamid toimuvad 26. märtsil 2008 Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli 1 algusega kell 11.00.

Kutseeksamil osalemiseks tuleb kutsekomisjonile esitada vastavad dokumendid:

-avaldus

-haridust tõendava dokumendi koopia

-erialast koolitust tõendava(te) tunnistus(t)e koopia

-maksekorralduse koopia eksamitasu 1700 krooni tasumise kohta Eesti Leivaliidu arveldusarvele SEB a/a 10302011618001 “kutseeksami tasu”

-tööandja poolt väljaantud vm õiend, mis kinnitab erialast tööstaaži

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. märtsi 2008 postitempliga aadressil Vardi tee 6, 74010, Haabneeme. Avalduse eksamil osalemiseks palume esitada hiljemalt 7. märtsiks 2008 e-posti aadressil leivaliit@neti.ee või eelpoolnimetatud postiaadressile.

ROHKEM INFOT

Info: Eesti Leivaliidu kutsekomisjoni esimees Arnold Kimber
e-post: leivaliit@neti.ee
mob: +372 52 888 05

Tagasi