Pagarite I,II ja kondiitrite I,II taseme kutseeksamid toimuvad teisipäeval, 23. märtsil 2010 Tartu Kutsehariduskeskuses.
Kutseeksamil osalemiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 2. märtsiks 2010 aadressil Vardi tee 6, 74010, Haabneeme. Avalduse eksamil osalemiseks palume esitada hiljemalt 2. märtsiks 2010 e-posti aadressil leivaliit@neti.ee või eelpoolnimetatud postiaadressile.

Teeviit 2009 võitjad, samuti II ja III koha saanud ei pea tegema praktilise töö eksamit, aitab teooriaeksamist. Aasta Pagar ja Aasta Pagar 2009 saavad kutset tõsta ilma eksamiteta, kui muud tingimused on täidetud. II ja III koha omanikud piirduvad teooriaeksamiga.

Täpsema info ning kutseeksamil osalemise tingimused leiad siit

Info: Eesti Leivaliidu kutsekomisjoni esimees Arnold Kimber
e-post: leivaliit@neti.ee
mob: +372 52 888 05

Tagasi