Eesti Leivaliit andis sel aastal kutseeksamid edukalt läbinud seitsmele pagarile ja kondiitrile kvalifikatsiooni tõendavad kutsed.

Kutsetunnistused saavad:

1. Siivi Teedla, Pagar I tase
2. Merle Hollo, Pagar I tase
3. Evelin Ehrlich, Pagar II tase
4. Aire Alajaan, Pagar II tase
5. Sille Lepind, Kondiiter I
6. Nadezhda Tennosaar, Kondiiter I
7. Nadezda Prostomolotova,
Kondiiter I

Kutsetunnistuse eesmärk on korrastada pagari ja kondiitri erialade tööd andes nii töövõtjale kui ka -andjale kindluse kvalifikatsioonile vastavate oskuste ja teadmiste kohta. Töötajale on see samas ka tõestuseks, et tema oskused ja teadmised vastavad Euroopa Liidu kutsestandardile. Tööandjale annab kutsetunnistus võimaluse juurutada kutse tasemega seotud töötasustamise korra.

Kutsetunnistuse lisa kuulub Europassi juurde. Europass on Euroopa Liidus kokku lepitud dokumentide kogum, kuhu kuuluvad töötaja oskuste kirjeldus, keeleoskuse tase ning ühe osana ka Leivaliidu poolt antav kutsetunnistus.

Kutseandmise dokumentidega saab lähemalt tutvuda siin
.

Kutsekomisjoni kuulusid: Arnold Kimber, Marge Tirgo, Maire-Mai Toomere, Katrin Kapten, Kersti Rodes, Ülle Parbo, Kristjan Kongo, Janno Semidor.  Kutsekomisjon võttis vastu ka uued pagari ja kondiitri kutsestandardid.

Lähem info:
Arnold Kimber
Eesti Leivaliidu tegevdirektor
52 28 805

Tagasi