Statistikaameti juuni lõpu andmetel kasvatati Eestis 2007. aastal teravilja 292,3 tuhandel hektaril (sh talivilja 59,0 ja suvivilja 233,3 tuhat hektarit), mida on 4,3% enam kui mullu.

Kasvupind suurenes aastaga rukkil 2,3 korda ja talinisul 56,4% ning vähenes suvinisul 7,0%, odral 4,2% ja kaeral 8,0%. Rapsi ja rüpsi külvati mullu kevadel 73,6 tuhat hektarit, mida oli 17,8% enam kui mullu.

2007. aastal oli Eestis teraviljasaak 879,5 tuhat tonni, mida on 260,2 tonni ehk 42,0% enam kui aasta tagasi. Saagist 61,0 tuhat tonni moodustas rukis, 345,8 tuhat tonni nisu, 362,7 tuhat tonni oder ning 85,2 tuhat tonni kaer. Teravilja keskmine saagikus oli 2007. aastal 3009 kg, sealhulgas rukkil 3906 kilogrammi, nisul 3493 kilogrammi ja odral 2665 kilogrammi. Mullusega võrreldes on teravilja saagikus suurenenud 36,2%. Head saaki soosis taliviljade soodne talvitumine, head ilmastikutingimused kevadkülvil ning koristusperioodil. Aastaga kasvas hektarisaak talirukkil 47,8%, talinisul 48,6%, suvinisul 35,3%, suviodral 25,0%, kaeral 38,6% ja rapsil 33,8%. Mullu toodeti Eestis teravilja elaniku kohta aastas 655 kg, mida on 42,1% enam kui 2006. aastal.

Allikas:ESA

Tagasi