Kutseeksamid 2023 kevadperioodil

Abipagar, tase 3 

N 11.05 Ida-Virumaa KHK Narva 

E 05.06 Tallinna  Teeninduskool

T 06.06 Rakvere Ametikool

 

Pagar, tase 4  

R 02.06 Tartu Rakenduslik Kolledž  

E 05.06 Tartu  Rakenduslik Kolledž

K 07.06 Ida-Virumaa KHK Jõhvi 

 

Kondiiter, tase 4 

R 12.05 Ida-Virumaa KHK Narva 

K 24.05 Tallinna Teeninduskool

N 25.05 Tallinna Teeninduskool

T 30.05 Tartu Rakenduslik Kolledž

K 31.05 Tartu  Rakenduslik Kolledž

K 31.05 Tallinna  Teeninduskool

N 01.06 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

N 01.06 Tallinna Teeninduskool

T 06.06 Pärnumaa KHK 

K 07.06 Tartu Rakenduslik Kolledž

N 08.06 Ida-Virumaa KHK Narva 

N 08.06 Ida-Virumaa KHK Jõhvi 

N 08.06 Pärnumaa KHK  

N 08.06 Kuressaare Ametikool

R 09.06 Ida-Virumaa KHK Narva 

R 09.06 Kuressaare Ametikool

 

Kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemiseks sisestab kutseõppeasutus vajalikud andmed Kutsekoja e- halduskeskkonnas.

Töömaailmast kutse taotleja esitab vajalikud dokumendid 1 kuu enne kutseeksami toimumist Merle Truupõld  e-postile merle.truupold@voco.ee

 

Tagasi