2022 septembris toimuvad kutseeksamid

Pagar, tase 4  

Haapsalu Kutsehariduskeskus

N 08.09.2022 kell 10

Kondiiter, tase 4 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

R 23.09.2022 kell 9 ja kell 13

Abipagar, tase 3 

Rakvere Ametikool

 N 29.09.2022 kell 9 ja kell 13

Kutseõppe tasemeõppe õpilase kutse taotlemiseks sisestab kutseõppeasutus vajalikud andmed Kutsekoja e-halduskeskkonnas.
Töömaailmast kutse taotleja esitab vajalikud dokumendid 1 kuu enne eksami toimumist Merle Truupõld e-postile merle.truupold@voco.ee

Tagasi