Eesti Leivaliit korraldas 2021. a 22 kutseeksamit kaheksas kutseeksamikeskuses. 

27. jaanuaril 2021 toimusid Tartu KHKs esimesed 5. taseme vanempagarite ja vanemkondiitrite kutseeksamid. Kutsetunnistuse said 8 vanemkondiitrit ja 6 vanempagarit. 

Kondiitri kutseeksameid viidi läbi järgmistes kutseeksamikeskustes: Tartu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva õppekoht, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tallinna Teeninduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Rakvere Ametikool. 

Kondiiter, tase 4 kutsetunnistus väljastati 196 kutsekooli lõpetajale. Kõige enam oli kondiitri kutseeksami sooritajaid Tallinna Teeninduskoolis 68, Tartu Kutsehariduskeskuses 44 ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 41. 

Pagari kutseeksameid viidi läbi järgmistes kutseeksamikeskustes: Tartu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva õppekoht ja Jõhvi õppekoht, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 

Pagar, tase 4 kutsetunnistus väljastati 68 kutsekooli lõpetajale ja ühele töömaailmast taotlejale. Kõige enam oli pagari kutseeksami sooritajaid Tartu Kutsehariduskeskuses 24 ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 18. 

3. taseme abipagari kutseeksamid viidi kahel korral läbi ainult Rakvere Ametikoolis, kus kutsetunnistuse vääriliseks tunnistati 31 kutsekooli lõpetajat. 

Kokku sooritas 2021 talvel ja suvel edukalt kutseeksami 310 taotlejat. 

2021. a viimased kutseeksamid toimuvad 7. septembril 2021 Haapsalu Kutsehariduskeskuses, kus kutset taotlevad pagari eriala lõpetajad. 

Tagasi