Eesti Leivaliit kui pagaritele ja kondiitritele kutset andev organ viib järjekordsed pagarite  ja kondiitrite  kutseeksamid läbi 24.03.2016 Tartu Kutsehariduskeskuses. Kutseeksamil osalemiseks tuleb kutsekomisjonile esitada Kutse andmise korras loetletud dokumendid.  Dokumendid saata eha.martma@teeninduskool.ee  hiljemalt 15.03.2016

Kutsetunnistuse maksumus Eesti Leivaliidu liikmetele 143 € ja teistele
taotlejatele 220 € tasuda Eesti Leivaliit kontole EE881010302011618001

Ajakava

  •   9:30 – 10:00       Eksamikomisjoni ja kutsetaotlejate kogunemine
  • 10:00 – 11:00     Test ja intervjuu
  • 11:00 – 11:45     Lõuna
  • 12:00 – 16:00    Praktiline töö
  • 16:00 – 16:30    Hindamiskomisjon teeb kokkuvõtted
  • 16:30                 Tulemuste teatamine, kutseeksami lõpetamine

Kutsestandardid

Hindamisstandardid

Lisad

Tagasi