22. märtsil võttis Eesti Leivaliidu kutsekomisjon Tallinna Teeninduskoolis vastu järjekordsed kutseeksamid. Eksamile oli registreerunud seekord 13 osalejat kondiiter I, 3 osalejat kondiiter II ja 11 osalejat pagar I kutsekvalifikatsiooni saamiseks. Rõõm oli tõdeda, et kondiiter II taseme taotlejad töötavad kõik Leivaliidu liikmesfirmades, samuti on väga tervitatav AS Leibur algatus oma pagarite oskuste kontrolliks läbi kutseeksami. Eksam koosneb teooriaküsimustikust ja praktilisest tööst õppeköögis. Teooriaga said kõik edukalt hakkama, praktilise töö kohapealt aga kahjuks kõigil niihästi ei läinud.

Kutsetunnistused said 10 kondiiter I tasemel ja 3 kondiiter II tasemel. Pagarite praktiline osa toimub aprilli alguses taotlejate töökohal.

 

Tagasi