Eesti Leivaliit on juba aastaid kavandanud koolipiima kõrvale tuua õpilaste lõunalauale ka tervisliku ja maitsva koolileiva. Koolileiva projekt jätkub kooliaastal 2010/2011 juba neljandat hooaega. Jätku leiba!

KOOLILEIVA STATUUT

Kinnitatud Leivaliidu juhatuse otsusega 3. septembril 2007.a.

Koolileiva projekti missioon ja eesmärk:

 • Eesti rukkileiva kultuuri ja tarbimise traditsioonide säilitamine ning arendamine
 • rukkileiva tervislikkuse teadvustamine praegustele ja järgnevatele põlvkondadele
 • rukkileiva, mitte tema tootjate reklaamimine
 • rukkileiva tasuta saamise võimaluste loomine kõigile koolilastele
 • rukkileiva tarbimise väärtuste selgitamise toetamine riigi ja kogu ühiskonna poolt

Koolileiva, kui registreeritud kaubamärgi omanik, on Eesti Leivaliit ja kõik õigused kuuluvad talle. Kogu tegevus Koolileivaga käib Eesti Leivaliidu juhtimise, koordineerimise ja kontrolli all.

Koolileiva maitse määramiseks korraldatakse maitsetestimised, milles osalevad ainult koolilapsed.

Testimisele esitatavad leivad valib esitatud rukkileibade seast välja erapooletu tervishoiu-,toitumisteadlaste- ja spetsialistide komisjon.

Koolileiva pakendi kujundamiseks korraldatakse koolide üleriigilisi joonistusvõistlusi.
Parima kujunduse valib välja erapooletu spetsilistidest, disaineritest ja haridustöötajatest moodustatud komisjon, mida juhib Koolileiva patroon pr. Evelin Ilves.

NÕUDED KOOLILEIVALE

Koolileivaks saab olla rukkileib, mis sisaldab 90 % ja enam rukkijahusid kogu jahu sisaldusest;
Koolileiba valmistatakse ainult naturaalselt kääritatud juuretisega;

Soola sisaldus ei tohi olla rohkem, kui 1 %;
Koolileib on viilutatud põrandaleib;
Koolileiva värvus on pruunist tumepruunini ilma kõrbelõhna ja – maitseta;

 • Koolileiva niiskus on 43 – 45 %
 • Koolileiva säilivusaeg peab olema vähemalt 3 päeva;
 • Koolileiba võivad toota ja turustada Leivaliidu juhatuse luba omavad ettevõtjad;
 • Koolileiva maitseomadused peavad olema tunnustatud sõltumatu komisjoni poolt;
NÕUDED KOOLILEIVA PAKENDILE
 • Koolileiva pakendi kujundus on ühetaoline kogu riigis ja see valmib Liidu juhatuse tellimusel;
 • Koolileiva pakend kujundatakse koolilaste poolt;
 • Kujunduse aluseks võetud joonistuse autori/esindajaga sõlmitakse vajalikud kokkulepped;
 • Koolileiva pakendi materjal ja pakendil olev info peab vastama kehtivatele nõuetele;
 • Koolileiva pakendile kantakse Leivaliidu logo ja kujunduse aluseks oleva joonistuse autori nimi aga ka andmed leiva koostise ja toiteväärtuse kohta;
 • Pakendil peab olema märge, et leib on toodetud Eesti Leivaliidu tellimusel Eestis;
 • Koolileiva pakendile võib kanda toitumisalaseid soovitusi;
 • Koolileiva pakendile võib kanda rukkileiva tarbimist toetavate organisatsioonide nimesid/logosid (nende nõusolekul);
 • Koolileiva pakendi kujundust võib kord aastas muuta;
KOOLILEIVA HIND
 • Koolileiva väljamüügihind (ilma käibemaksuta), kinnitatakse Leivaliidu juhatuse otsusega.
 • Koolileiba ei või müüa ükskõik mis asjaoludel ja tingimustel kellelegi kolmandale isikule (leivatootjale) väljaspoole Leivaliidu liikmeid;
 • Koolileiba ei või müüa jaevõrgus;
 • Koolileiba ei või müüa muu hinnaga, kui on kinnitatud juhatuse otsusega;
 • Koolileiva müügikorda, hindakujunduse korda ja muid asjaolusid saab muuta ainult Eesti Leivaliidu üldkoosoleku otsusega;
LÕPPSÄTTED
 • Statuuti võib muuta ja täiendada ainult Eesti Leivaliidu üldkoosoleku otsusega;
 • Kõik vaidlused lahendatakse Eesti Leivaliidu poolt;
 • Koolileiba võivad toota ja turustada ainult ettevõtjad, kes käesolevas statuudis toodud nõudeid allpool oma allkirjaga kohustuvad täitma.
Tagasi