Üks olulisemaid toiduaineid on eestlaste jaoks läbi aegade olnud rukkileib. Vanasõna austa leiba, leib on vanem kui meie viitab rukkileiva erilisele tähendusele Eestis. Leiba peeti pühaks, temaga käidi ümber lugupidavalt. Rukkileiva nimel on meie esivanematel tulnud palju vaeva näha ja rasket tööd teha.

Rukkileiva populaarsuse tõstmiseks laste, koolinoorte ja noorte seas kuulutavad Eesti Leivaliit koos Eesti Põllumajandusmuuseumiga välja konkursi teravmeelsema, vaimukama, tabavama, kaunima rukkileiba iseloomustava ja tutvustava reklaami koostamiseks.

Ootame reklaamklippe, videod (häälega ja ilma), tunnuslauseid, fraase, luuletusi, joonistusi, fotosid, pakendite kujundusi jms.

Võistlejad jaotatakse järgmistesse vanuserühmadesse:

I aste – 7 aastased;

II aste– 8–12 aastased;

III aste– 13–17 aastased

IV aste–18–25 aastased

Tööd palume saata (ka meili teel) muuseumisse ekspertgrupile hindamiseks 7. oktoobriks järgmistel aadressidel:

epm@epm.ee või Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartumaa

Kontaktelefonid: 738 38 13 – Mare Viiralt , 738 38 16 – Kersti Leis, mobiil: 53 737 124

12. oktoobril lõikuspühal kuulutame välja võitjad ja anname kätte autasud!

www.epm.ee

Tagasi