Eesti Leivaliidu tegevdirektor Arnold Kimber kohtus Soomes oma kolleegi Mika Väyrysega, kellega arutati edasiseid koostööplaane. Ühisprojektidest on veel sel aastal plaanis korraldada Soome ja Eesti noorkondiitrite ja pagarite maavõistlus ning Eesti Leivaliidu juhatus on kutsutud 15. mail Tamperes toimuvale Soome pagarite- ja kondiitrite meistrivõitlustele.

Väyrynen andis põhjaliku ülevaate Soome pagarite tegevusest ning pagaritööstuse arengusuundatest. Leivaliitude juhid arutlesid ka võimaluste üle Soome Leivaliidul Eestit Euroopa erialaliitudes esindada.

Soome Leivaliit asutati 1900. aastal ning koondab kohalikke pagaritööstusi. 2006. aasta lõpus oli Soomes 809 pagaritööstust, millest kaks on üleriigilised, 60 keskmise suurusega ning üle 700 väikesed pereärid, kus on palgal vähem kui 10 töötajat. Kokku on Soome pagaritööstuses palgal ligikaudu 11 000 inimest, mis on 25% kogu toiduainetööstuse töötajatest.

Kahe suurettevõtte, Fazer Leipomot OÜ ning Vaasan & Vaasan OÜ käes on kogu pagaritoodete turust 60%. Alates Euroopa Liiduga liitumisest on Soomes leivahind tõusnud 18,4 %.

Tagasi